Voortgang bewaken

Definitie van de competentie 'Voortgang bewaken'

Evaluatie van de prestaties van jezelf, andere personen of organisaties om voor verbeteringen of corrigerende maatregelen te zorgen.

Waaraan herken je 'Voortgang bewaken'

  • Systematisch: zet een systeem voor het controleren van de voortgang van eigen of gedelegeerd werk op.
  • Controleren: gaat regelmatig na of werkzaamheden op schema liggen. Is altijd goed op de hoogte van de actuele stand van zaken.
  • Terugkoppeling: stuurt erop aan dat degene die gedelegeerd werk verricht uit zichzelf regelmatig terugkoppelt over de stand van zaken.
  • Kwaliteitscontrole: gaat daadwerkelijk met enige regelmaat na of werkzaamheden van goede kwaliteit zijn. Is en blijft goed geïnformeerd over de stand van zaken.
  • Afwijkingen bewaken: stelt planningen en processen op om problemen met de voortgang van werkzaamheden te kunnen bewaken.

Ontwikkelbaarheid van 'Voortgang bewaken'

'Voortgang bewaken' is redelijk te ontwikkelen