Persoonlijkheidstest

Krijg inzicht in de persoonlijkheid van jouw sollicitant

Deze persoonlijkheidstest meet je persoonlijkheid aan de hand van de “big 5” dimensies van het persoonlijkheidsmodel: Extraversie, Inschikkelijkheid, Zorgvuldigheid, Emotionele stabiliteit en Openheid. Het doel van deze test is inzicht te geven in je persoonlijkheid.

De test wordt met name gebruikt om te kijken of een persoonlijkheid past in een team en/ of organisatie. Familiebedrijven hebben een andere cultuur dan corporate omgevingen. Een team met sales mensen werkt anders dan een team met software ontwikkelaars.

De test kan echter ook gebruikt worden bij het oplossen van conflictsituaties. Door persoonlijkheid beter te begrijpen kan er ook anders worden gekeken naar oplossingen.

De test bepaald de score op de 5 dimensies aan de hand van 40 stellingen. Na afloopt ontvangt de deelnemer een rapport met daarop de score.