Samenwerken

Definitie van de competentie Samenwerken

Het samenwerken met anderen in een groep of team

Waaraan herken je Samenwerken

  • Motivatie: is bereid met anderen samen te werken. Ziet in dat samenwerken leidt tot betere prestaties voor het bedrijf als geheel.
  • Hulpvaardigheid: helpt uit eigen beweging collega’s zonder direct eigenbelang. Heeft iets voor anderen over.
  • Omgang: plezierige omgang nastreven. streeft een plezierige omgang na. Doet bij onenigheid en conflicten moeite om de relatie open te houden en een goede verstandhouding te bereiken.
  • Verbondenheid: stelt het gezamenlijke belang boven het eigenbelang. Zet zich naar beste kunnen in voor een gemeenschappelijk doel.
  • Geven en nemen: geeft en neemt in de samenwerking. Is op de juiste momenten en in juiste mate assertief of aanpassingsbereid. Is bereid fouten te erkennen.

Ontwikkelbaarheid van Samenwerken

Samenwerken is een competentie die te ontwikkelen is door grote inzet.