Resultaatgerichtheid

Definitie van de competentie Resultaatgerichtheid

De verantwoordelijkheid van de werknemer voor de werkuitkomsten en de resultaten van andere werknemers.

Waaraan herken je Resultaatgerichtheid

  • Doelgericht: richt acties en beslissingen op het realiseren van concrete doelen. Streeft toetsbare resultaten na. Is energiek en gedreven om binnen overzienbare termijn resultaten te boeken.
  • Realisme: stelt doelen die redelijkerwijs haalbaar zijn.
  • Focus: houdt gestelde doelen scherp en helder voor ogen. Houdt vast aan uitgezette koers en bewaakt dat er resultaten worden geboekt. Houdt met een flexibele instelling doelstellingen overeind.
  • Pragmatisch: stelt realistische eisen aan het eigen werk op basis van beschikbare middelen, tijd en kwaliteit. Vermijdt onnodig perfectionisme.
  • Vindingrijkheid: is creatief in het inzetten van beschikbare middelen om een bepaald resultaat te behalen. Zet binnen de gestelde grenzen ongebruikelijke methoden succesvol in.

Ontwikkelbaarheid van Resultaatgerichtheid

Resultaatgerichtheid is een complexe competentie die alleen te ontwikkelen is door grote inzet.