Overtuigingskracht

Definitie van de competentie Overtuigingskracht

Anderen overtuigen om hun gedachten of gedrag te veranderen

Waaraan herken je Overtuigingskracht

  • Energiek: stopt energie in het uitdragen van de eigen ideeën en standpunten.
  • Ingaan op argumenten: gaat in op argumenten en tegenargumenten van anderen. Laat deze meewegen in de eigen argumentatie.
  • Passende argumenten: gebruikt argumenten waar anderen gevoelig voor zijn.
  • Weerstand ombuigen: kan weerstanden ombuigen naar voordelen voor het eigen standpunt.
  • Enthousiast: brengt het standpunt met enthousiasme, zelfvertrouwen en beslistheid.

Ontwikkelbaarheid van Overtuigingskracht

Overtuigingskracht is alleen door middel van een grote inzet te ontwikkelen