Organiseren en plannen

Definitie van de competentie 'Organiseren en plannen'

Het ontwikkelen van specifieke doelen en plannen om prioriteiten te stellen, te organiseren en je werk te volbrengen

Waaraan herken je 'Organiseren en plannen'

  • Voorbereiden: stelt planningen en werkschema’s op, bereidt werkzaamheden zorgvuldig voor.
  • Efficiency: gaat efficiënt om met tijd en middelen, gebruikt beschikbare middelen optimaal.
  • Anticiperen: voorziet mogelijke knelpunten of tegenslagen en is daarop voorbereid.
  • Doelgericht: houdt vast aan het eigen plan. Laat de doelen niet los als het tegenzit. Is koersvast. Houdt de doelen voor ogen.
  • Bewaken: houdt de werkvoortgang in de gaten, is steeds op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Ontwikkelbaarheid van 'Organiseren en plannen'

'Organiseren en plannen' is een beheersmatige competentie en vrij makkelijk te ontwikkelen.