Ontwikkelen en bouwen van teams

Definitie van de competentie 'Ontwikkelen en bouwen van teams'

Het stimuleren en opbouwen van wederzijds vertrouwen, respect en samenwerking tussen teamleden

Waaraan herken je 'Ontwikkelen en bouwen van teams'

  • Leiderschap: profileert zich als de leider van een team. Is het coördinatiepunt van een team. ‘De spin in het web’.
  • Samenstellen: stelt teams optimaal samen zodat zij het beste resultaat behalen.
  • Richting geven: geeft richting aan de activiteiten van de afzonderlijke teamleden en van het team in zijn geheel.
  • Teameffectiviteit: zet mensen en middelen zo in dat de teamdoelstellingen worden bereikt.
  • Teamorganisatie: zorgt voor de taakverdeling binnen het team en de afstemming van de afzonderlijke activiteiten op elkaar.

Ontwikkelbaarheid van 'Ontwikkelen en bouwen van teams'

'Ontwikkelen en bouwen van teams' is een competentie die over het algemeen redelijk te ontwikkelen is.