Onderhandelen

Definitie van de competentie 'Onderhandelen'

Anderen bij elkaar brengen en proberen om de verschillen te verzoenen

Waaraan herken je 'Onderhandelen'

  • Voorbereiding: brengt sterkten en zwakten van betrokken partijen zorgvuldig in kaart. Werkt diverse onderhandelingsscenario’s uit.
  • Confronteren: durft conflicten te benoemen. Formuleert duidelijk waar de partijen tegenover elkaar staan en waar de belangen tegengesteld zijn.
  • Overbruggen: benadrukt gemeenschappelijk belang en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om tegenstellingen te overbruggen.
  • Realiseren van win-win: is in staat verschillen in standpunt, inzicht of belangen naar elkaar toe te brengen. Is behendig in het realiseren of naderbij brengen van een win-win uitkomst.
  • Overzicht: geeft in de onderhandeling zowel aandacht aan de grote lijn als aan de details.

Ontwikkelbaarheid van 'Onderhandelen'

'Onderhandelen' is een competentie die moeilijk te ontwikkelen is en alleen met grote inzet haalbaar is.