Numerieke vaardigheden

Definitie van de competentie 'Numerieke vaardigheden'

De mogelijkheid om de juiste wiskundige methoden of formules te kiezen om een probleem op te lossen

Waaraan herken je 'Numerieke vaardigheden'

  • Rekenformules: past de juiste rekenkundige berekeningen toe om een cijfermatig gesteld probleem op te lossen.
  • Kwantificeren: zet een vraagstelling om naar cijfers. Pakt een vraagstuk op rekenkundige manier aan en lost deze op rekenkundige manier op.
  • Ordenen: ordent, systematiseert en structureert cijfermatige informatie overzichtelijk.
  • Concluderen: trekt relevante conclusies uit cijfermatige informatie. Heeft oog voor cijfermatige trends.
  • Correleren: legt of ziet verbanden tussen cijfermatige gegevens.

Ontwikkelbaarheid van 'Numerieke vaardigheden'

'Numerieke vaardigheden' is een competentie die te ontwikkelen is maar intelligentie vereist.