Luisteren

Definitie van de competentie Luisteren

De mogelijkheid om te luisteren naar en het begrijpen van informatie en ideee╠łn uit gesproken woorden en zinnen

Waaraan herken je Luisteren

  • Laten uitpraten: laat de ander uitpraten. Onderbreekt niet onnodig.
  • Aandacht geven: luistert met aandacht en laat dit blijken door middel van houding en gelaatsuitdrukking.
  • Samenvatten: laat blijken te begrijpen wat iemand zegt, bijvoorbeeld door regelmatig samen te vatten.
  • Doorvragen: vraagt actief door bij onduidelijke informatie. Gaat in op wat wordt gezegd. Neemt geen genoegen met vage informatie.
  • Signalen oppikken: pikt ook non-verbale signalen op en verwerkt deze.

Ontwikkelbaarheid van Luisteren

Luisteren is een competentie die over het algemeen makkelijk te ontwikkelen is.