Kritisch denken

Definitie van de competentie 'Kritisch denken'

Met behulp van logica en redenering de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen identificeren

Waaraan herken je 'Kritisch denken'

  • Informatie verzamelen: zoekt de voor een probleemstelling relevante informatie bij elkaar.
  • Verbanden leggen: relateert problemen aan soortgelijke problemen. Ziet of legt verbanden tussen problemen of gegevens.
  • Ordenen: ordent, systematiseert en structureert informatie overzichtelijk.
  • Logisch redeneren: trekt conclusies door logisch redeneren.
  • Ontleden: ontleedt de probleemstelling en herleidt deze tot de kern. Stelt goede vragen die het probleem verhelderen.

Ontwikkelbaarheid van 'Kritisch denken'

'Kritisch denken' is een competentie die intern van aard is en daardoor niet makkelijk te ontwikkelen is