Integriteit

Definitie van de competentie Integriteit

Met behulp van relevante informatie en het persoonlijk oordeel bepalen of gebeurtenissen of processen voldoen aan wetten, voorschriften of normen

Waaraan herken je Integriteit

  • Kennis: weet welke ongeschreven regels er gelden over wat wel en niet kan en mag binnen de functie en de organisatie.
  • Inzicht: begrijpt welke ongeschreven regels, over wat er wel en niet kan en mag binnen de functie en organisatie, het meest gevoelig zijn voor verleiding.
  • Geen concessies: houdt ook onder druk vast aan ongeschreven regels over wat wel en niet kan en mag. Weerstaat de verleiding om hier concessies aan te doen.
  • Getrouwe melding: meldt misstanden op het gebied van ongeschreven regels over wat wel en niet kan en mag desgevraagd eerlijk.
  • Klokkenluider: is bereid om op eigen initiatief melding te maken van misstanden op het gebied van ongeschreven regels over wat wel en niet kan en mag, ondanks de mogelijke negatieve gevolgen voor zichzelf.

Ontwikkelbaarheid van Integriteit

Integriteit is vrij moeilijk te ontwikkelen