Flexibiliteit

Definitie van de competentie Flexibiliteit

De mogelijkheid om verschillende regelsets te genereren of te gebruiken om op een andere manier dingen te combineren of te groeperen

Waaraan herken je Flexibiliteit

  • Andere werkomgeving: past zich aan op veranderingen in de werkomgeving door bijvoorbeeld reorganisaties.
  • Interpersoonlijke veranderingen: past zich aan andere mensen, zoals cliënten, collega’s, superieuren aan.
  • Andere taken: past zich aan veranderingen in de inhoud van taken of werkmethoden aan.
  • Andere leefomgeving: past zich aan veranderingen in de leefomgeving, bijvoorbeeld door een verhuizing aan.
  • Andere verantwoordelijkheden: past zich aan veranderingen in verantwoordelijkheden, bevoegdheden en regels aan.

Ontwikkelbaarheid van Flexibiliteit

Flexibiliteit' is een competentie die te relatief makkelijk te ontwikkelen is.