Empathie

Definitie van de competentie Empathie

Zich bewust zijn van de reacties van anderen en te begrijpen waarom ze reageren

Waaraan herken je Empathie

  • Openstaan: staat open voor de aard en persoonlijkheid van een ander.
  • Inleven: kan zich in een ander inleven. Kan zich voorstellen hoe het is om in iemand anders zijn schoenen te staan.
  • Zich verplaatsen: kan zich in de ander verplaatsen. Zich ervan bewust zijn hoe iemand op je overkomt en welke invloed een ander op je heeft.
  • Aanvoelen: kan de gevoelens, gedachten en gedragingen van een ander goed aanvoelen.
  • Tact: voelt aan en onderkent welk effect de eigen aard en het eigen gedrag op een ander persoon of op een groep personen heeft of kan hebben. Houdt daar rekening mee.

Ontwikkelbaarheid van Empathie

Empathie is vrij moeilijk te ontwikkelen