Creativiteit

Definitie van de competentie Creativiteit

Het ontwikkelen, ontwerpen of creëren van nieuwe toepassingen, ideeën, relaties, systemen of producten, met inbegrip van artistieke bijdragen

Waaraan herken je Creativiteit

  • Omvormen: formuleert problemen anders en plaatst ze daardoor in een ander kader. Werpt nieuw licht op een probleem. Herstructureert een probleemstelling. Schakelt tussen concreet en abstract denken.
  • Experimenteren: staat open voor nieuwe ideeën en bouwt daar gemakkelijk op voort. Staat open voor een nieuwe aanpak.
  • Brainstormen: levert een productieve bijdrage aan brainstormsessies, of speelt daarin een bepalende rol.
  • Origineel: verlaat de gebaande paden. Lanceert nieuwe eigen ideeën en slaat nieuwe wegen in. Legt verrassende verbanden tussen gegevens of problemen.
  • Creatieve oplossingen: komt met (een) nieuwe, verfrissende oplossing(en) voor een hardnekkig probleem dat zich al langere tijd voordoet.

Ontwikkelbaarheid van Creativiteit

Creativiteit is een competentie die moeilijk te ontwikkelen is.