Coördineren

Definitie van de competentie Coördineren

Acties aanpassen in relatie tot acties van anderen

Waaraan herken je Coördineren

  • Bereidheid: is bereid om het risico dat aan delegeren is verbonden aan te gaan. Stelt vertrouwen in de competenties en motivatie van anderen.
  • Planning: houdt zoveel mogelijk rekening met andere werkzaamheden en geeft medewerkers voldoende tijd om gedelegeerde taken uit te voeren.
  • Duidelijkheid: is duidelijk in doelstellingen, verwachtingen, speelruimte en randvoorwaarden van gedelegeerde taken.
  • Controle: oefent de juiste mate van controle uit op gedelegeerde taken of verantwoordelijkheden. Houdt de vinger aan de pols bij degenen die dat nodig hebben en laat de teugels vieren bij medewerkers die bewezen hebben zelf voortgangscontrole in te bouwen.
  • Juiste taken: delegeert de juiste taken aan de juiste personen. Delegeert taken die toegesneden zijn op de bekwaamheid van medewerkers en die zo veel mogelijk een uitdaging vormen.

Ontwikkelbaarheid van Coördineren

Coördineren is een competentie die over het algemeen makkelijk te ontwikkelen is.