Communiceren

Definitie van de competentie Communiceren

Met anderen praten om effectief informatie over te brengen

Waaraan herken je Communiceren

  • Vlotte prater: drukt zich vlot uit. Houdt gemakkelijk een gesprek gaande. Is onderhoudend. Heeft een levendige en boeiende verteltrant.
  • Debater: kan ook in heftige discussies zijn/haar woordje doen. Krijgt door goed te formuleren de overhand of blijft overeind in een heftig debat.
  • Kernachtig: kan meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal onder woorden brengen.
  • Slagvaardig: zit niet om een antwoord verlegen. Reageert alert. Laat zich niet afbluffen. Is ad-rem.
  • Presentatie: kan een presentatie geven die duidelijk is en de aandacht vasthoudt. Stemt het betoog af op de hoorder(s) en gaat in op reacties.

Ontwikkelbaarheid van Communiceren

Communiceren is vrij makkelijk te ontwikkelen