Coachen

Definitie van de competentie Coachen

De mogelijkheid om te luisteren naar en het begrijpen van informatie en ideee╠łn uit gesproken woorden en zinnen

Waaraan herken je Coachen

  • Aandacht geven: besteedt aandacht aan coaching van medewerkers tijdens het werk. Maakt tijd vrij om specifieke ervaringskennis met medewerkers te delen.
  • Leerzame opdrachten: geeft medewerkers opdrachten waar ze van kunnen leren. Bespreekt fouten en goede prestaties tijdens of na afloop van een opdracht.
  • Opbouwende kritiek: geeft op een opbouwende manier kritiek aan medewerkers. Wijst op fouten waar medewerkers hun voordeel mee kunnen doen.
  • Oog voor ontwikkelbehoeften: heeft oog voor de ontwikkelbehoeften van medewerkers.
  • Ontwikkelingsplannen: stelt persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers op voor de korte en lange termijn en neemt deze op in een loopbaanplan.

Ontwikkelbaarheid van Coachen

Coachen is een competentie die over het algemeen redelijk te ontwikkelen is.