Beslissingen nemen

Definitie van de competentie 'Beslissingen nemen'

De relatieve kosten en baten van mogelijke acties overwegen om daarna de meest geschikte te kiezen

Waaraan herken je 'Beslissingen nemen'

  • Criteria: stelt relevante criteria vast om tot een oordeel te komen.
  • Overzicht: kan hoofdzaken en bijzaken onderscheiden. Blijft door de bomen het bos zien. Houdt overzicht over een probleemstelling.
  • Gezond verstand: legt nuchterheid aan de dag in het vormen van een eigen oordeel. Geeft blijk van gezond verstand.
  • Afwegen: maakt afwegingen en kent de juiste gewichten toe aan voor- en tegenargumenten en komt zo tot een realistisch eindoordeel.
  • Duidelijkheid: is duidelijk in het formuleren van een eigen oordeel of zienswijze.

Ontwikkelbaarheid van 'Beslissingen nemen'

Beoordelen hangt sterk samen met intelligentie en denkkracht en deze twee zijn dan ook leidend voor de ontwikkeling.