Beoordelen en beslissingen nemen

Definitie van de competentie 'Beoordelen en beslissingen nemen'

De relatieve kosten en baten van mogelijke acties overwegen om daarna de meest geschikte te kiezen

Waaraan herken je 'Beoordelen en beslissingen nemen'

  • Tempo: neemt minder lastige beslissingen in een vlot tempo. Treuzelt niet onnodig.
  • Zelfstandigheid: laat beslissingen die men zelf moet nemen niet aan een ander over.
  • Op tijd: neemt moeilijke, belangrijke beslissingen op het juiste moment. Wacht niet totdat alle informatie beschikbaar is als daar geen tijd voor is. Kan onzekerheden accepteren.
  • Overtuiging: spreekt zich duidelijk uit zodat er geen misverstanden ontstaan over een ingenomen standpunt of gemaakte keuze.
  • Kwaliteit: is zorgvuldig bij het nemen van lastige beslissingen. Zet mogelijke alternatieven op een rij en weegt deze tegen elkaar af.

Ontwikkelbaarheid van 'Beoordelen en beslissingen nemen'

'Beoordelen en beslissingen nemen' is een competentie die moeilijk te ontwikkelen is