Ons aanbod

Ons aanbod

Competentietest

Een competentietest zet je vaardigheden op een rijtje. Waar blink je in uit en waar heb je minder affiniteit mee. In een competentietest zit geen waardeoordeel, dus er bestaat geen goed of fout. Wel kunnen bepaalde competenties beter bij een functie passen dan andere.

De competentietest van Company Link meet 21 verschillende competenties op basis van 105 verschillende vragen en stellingen. De competenties zijn zorgvuldig samengesteld en zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.

Na afloop van de test krijgt de deelnemer een uitgebreid rapport met daarop de scores vermeld per competentie. De competenties worden verder toegelicht aan de hand van definities.


Persoonlijkheidstest

Deze persoonlijkheidstest meet je persoonlijkheid aan de hand van de “big 5” dimensies van het persoonlijkheidsmodel: Extraversie, Inschikkelijkheid, Zorgvuldigheid, Emotionele stabiliteit en Openheid. Het doel van deze test is inzicht te geven in je persoonlijkheid. 

De test wordt met name gebruikt om te kijken of een persoonlijkheid past in een team en/ of organisatie. Familiebedrijven hebben een andere cultuur dan corporate omgevingen. Een team met sales mensen werkt anders dan een team met software ontwikkelaars.

De test kan echter ook gebruikt worden bij het oplossen van conflictsituaties. Door persoonlijkheid beter te begrijpen kan er ook anders worden gekeken naar oplossingen.

De test bepaald de score op de 5 dimensies aan de hand van 40 stellingen. Na afloopt ontvangt de deelnemer een rapport met daarom de score.